Terma & Syarat Untuk Pembelian Atas Talian

Ini adalah terma & syarat.

Terima kasih kerana mengunjungi laman web https://medmiy.com (laman “Web”). https://medmiy.com adalah sebuah kedai runcit atas talian yang diuruskan oleh MedMiy Services (syarikat “Kami”) (Nombor Pendaftaran – 201903242399 (003012812-T) dan pesanan dalam talian dipenuhi oleh MedMiy Services yang berdaftar di B-19-01, Sphere Damansara, Jalan PJU 10/9 Prima Damansara, 47830 Petaling Jaya, Selangor. Perkhidmatan kami merangkumi pakej percutian ke Turki termasuk rawatan tanam rambut di Turki. Kami turut menjual produk penjagaan rambut. Kedai kami di atas talian boleh diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Dengan mengunjungi laman web kami dan / atau membeli sesuatu daripada kami, anda terlibat dalam “Perkhidmatan” kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut (“Terma Perkhidmatan”, “Terma”), termasuk terma dan dasar tambahan yang dirujuk di sini dan / atau boleh diakses melalui pautan. Terma Perkhidmatan ini terpakai kepada semua pengguna laman web, tanpa had termasuklah pelayar, penjual, pelanggan, pedagang, dan/atau penyumbang kandungan.

Sila baca Terma Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan sebahagian daripada laman web, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Perkhidmatan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda mungkin tidak boleh mengakses laman web atau menggunakan perkhidmatan. Jika Terma Perkhidmatan ini dianggap sebagai tawaran, penerimaan adalah terhad kepada Terma Perkhidmatan ini sahaja.

Sebarang ciri atau alat baru yang ditambah ke kedai juga akan tertakluk kepada Terma Perkhidmatan. Anda boleh semak versi terkini Terma Perkhidmatan pada halaman ini pada bila-bila masa. Kami berhak untuk mengemas kini, mengubah atau menggantikan sebahagian daripada Terma Perkhidmatan ini dengan memuat naik kemas kini dan/atau perubahan ke laman web kami. Adalah tanggungjawab anda untuk memeriksa halaman ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Penggunaan atau akses langsung anda ke laman web selepas pengumuman perubahan menunjukkan penerimaan terhadap perubahan tersebut.

Umum

Apabila anda mendaftar, anda dikehendaki untuk memberikan maklumat peribadi anda yang benar, tepat, terkini dan lengkap dalam segala aspek. Jika terdapat sebarang perubahan pada maklumat anda, anda boleh mengubahnya secara dalam talian atau memaklumkan kepada kami melalui emel. Kata laluan akaun mesti unik dan dijaga dengan selamat. Sila maklumkan kepada kami dengan segera jika terdapat sebarang pelanggaran keselamatan atau penggunaan tanpa kebenaran terhadap akaun anda.

Untuk membuat pesanan dengan kami, anda mesti berumur lebih daripada 18 tahun dan memiliki kad kredit atau debit yang sah yang dikeluarkan oleh bank yang kami terima.

Pesanan

Semua pesanan tertakluk kepada penerimaan dan ketersediaan. Barang-barang dalam troli belanja dalam talian anda tidak disimpan dan boleh dibeli oleh pelanggan lain sehingga proses pembayaran selesai. MedMiy Services berhak untuk membatalkan pesanan atas sebarang sebab.

Pembayaran

Pembayaran boleh dibuat melalui Visa, MasterCard, kad debit dan sebarang cara lain yang mungkin dinyatakan dengan jelas di laman web kami dari semasa ke semasa. Anda harus mengesahkan bahawa kad kredit/debit yang digunakan adalah milik anda atau anda secara khusus diberi kuasa oleh pemilik untuk menggunakannya.

Kami akan mengambil segala langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan bahawa pembelian dalam talian di laman web kami adalah selamat. Semua transaksi perbankan dalam talian di laman web ini diproses menggunakan gerbang pembayaran dalam talian yang selamat yang menjaga butiran anda secara peribadi dalam persekitaran yang dihoskan dengan selamat.

Selain itu, kami akan bertanggungjawab untuk menjaga maklumat pesanan dan pembayaran anda secara selamat tetapi di keadaan di mana tiada kecuaian dari pihak kami, kami tidak boleh dipertanggungjawabkan atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami jika pihak ketiga mendapat akses tanpa kebenaran kepada sebarang data yang anda berikan semasa mengakses atau membuat pesanan dari laman web kami.

Penghantaran

Sila ambil perhatian bahawa kami akan memproses dan menghantar semua pesanan dalam masa 24 jam dari penerimaan pembayaran. Anggaran masa penghantaran yang diberikan hanya sebagai panduan sahaja dan bermula dari tarikh pesanan dikirim. Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kelewatan yang disebabkan oleh kurier.

Panduan Pengguna

Sebagai pengguna dalam laman web ini, anda mesti berumur lebih dari tiga belas (13) tahun, dan anda bersetuju untuk:

  1. memberikan maklumat tentang diri anda yang benar, tepat, terkini, dan lengkap seperti yang diminta oleh borang pendaftaran (“Pendaftaran”);
  2. memelihara dan segera mengemas kini halaman Akaun Saya agar ia kekal benar, tepat, terkini; dan lengkap, dan
  3. memberi kuasa kepada kami untuk menganggap bahawa sesiapa sahaja yang menggunakan Laman dengan nama pengguna dan kata laluan anda sama ada anda atau dibenarkan bertindak untuk anda.

Jika anda memberikan sebarang maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak terkini, atau tidak lengkap, atau kami mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa maklumat tersebut tidak benar, tidak tepat, tidak terkini, atau tidak lengkap, kami boleh menggantung atau menghentikan pendaftaran anda dan menolak segala penggunaan Laman pada masa kini dan masa hadapan.

Anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan kata laluan dan pendaftaran anda dan sepenuhnya bertanggungjawab atas semua aktiviti yang berlaku di bawah kata laluan dan pendaftaran anda. Anda bersetuju untuk segera memaklumkan kepada kami tentang sebarang penggunaan tanpa kebenaran kata laluan atau akaun anda atau sebarang pelanggaran keselamatan yang lain. Pertimbangkan maklumat Pendaftaran ini sebagai peribadi. Maklumat disimpan di pelayan yang selamat untuk melindunginya dari pihak luar. Kami menggunakan maklumat tersebut hanya untuk tujuan terhad yang melibatkan pemprosesan pesanan anda, untuk tujuan statistik untuk memperbaiki laman web dan perkhidmatan kami kepada anda, untuk mengurus laman web kami, dan untuk memaklumkan kepada anda tentang produk atau tawaran khas yang mungkin menarik minat anda.

Data anda dilindungi, sila rujuk kepada Dasar Privasi yang menyatakan tujuan-tujuan di mana anda memberikan data peribadi anda kepada Kumpulan yang mungkin dinyatakan dengan jelas dalam sebarang bentuk untuk penyerahan data peribadi kepada Kumpulan.

Polisi Pemulangan

Terima kasih kerana membeli-belah di MedMiy !

Kami berjanji untuk memberikan usaha terbaik kami untuk memastikan semua Pesanan anda dipenuhi dengan betul. Dasar Pengembalian, Pemulangan Wang, dan Pertukaran ini hanya terpakai untuk e-store MedMiy sahaja.

Kami menawarkan pemulangan wang dan/atau pertukaran dalam tempoh 30 hari pertama selepas pembelian anda, jika sudah lewat 30 hari sejak pembelian anda, anda tidak akan ditawarkan pemulangan wang dan/atau pertukaran dalam bentuk apa pun.

Kelayakan untuk Pemulangan Wang dan Pertukaran

Pertukaran Produk boleh diatur atas sebab-sebab berikut:

  1. Jika produk yang dihantar dalam keadaan rosak atau tidak berfungsi; atau
  2. Jika produk yang dihantar telah luput tarikh; atau
  3. Jika produk yang dihantar berbeza dari Pesanan yang dihantar. Produk untuk pertukaran harus dikembalikan dalam keadaan baru, tidak digunakan, keadaan asal, kuantiti dan pembungkusan seperti ketika pertama kali dihantar kepada pelanggan. Barang yang dibeli sebagai sebahagian dari satu set atau pakej pelbagai barang harus dikembalikan sebagai satu set penuh.

Kami hanya menggantikan barang jika ia tidak berfungsi atau rosak. Jika anda perlu pertukaran dengan barang yang sama, hantarkan emel kepada kami di admin@medmiy.com dan hantarkan barang anda ke alamat di bawah.

Pusat Pengembalian: MedMiy Services

Perhatian kepada: MedMiy E-Store

B-19-01, Sphere Damansara, Jalan PJU 10/9 Prima Damansara, 47830 Petaling Jaya, Selangor.

Setelah kami menerima dan memeriksa pengembalian anda, kami akan menghantar emel untuk memberitahu anda bahawa kami telah menerima barang yang dikembalikan. Kami juga akan memberitahu anda tentang kelulusan atau penolakan pemulangan wang anda. Jika diluluskan, maka pemulangan wang anda akan diproses, dan kredit akan secara automatik dikenakan ke kad kredit anda atau kaedah pembayaran asal, dalam jumlah hari tertentu.

Hak Cipta

Laman web ini dimiliki dan dioperasikan oleh MedMiy Services. Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, semua bahan yang muncul di laman web ini, termasuk teks, reka bentuk laman web, logo, grafik, ikon dan imej, fotografi, grafik, jenis huruf dan bahan lain (secara kolektif “Kandungan”) serta pemilihan, perakitan dan susunanannya tertakluk kepada undang-undang hak cipta yang terpakai. Hak cipta © 2020, SEMUA HAK TERPELIHARA. Anda mengakui bahawa Laman web ini mengandungi Kandungan, klip audio dan video, serta perisian yang dilindungi oleh hak cipta, tanda dagang, atau hak milik intelektual lain dan hak-hak ini adalah sah dan mungkin dilindungi dalam segala bentuk, media, dan teknologi yang ada sekarang atau yang dibangunkan pada masa depan. Anda hanya boleh menggunakan kandungan laman web ini untuk tujuan membeli-belah di laman web ini atau membuat pesanan di laman web ini dan untuk tujuan lain. Tidak ada bahan dari laman web ini yang boleh disalin, direproduksi, diubah, diterbitkan semula, dimuat naik, diposkan, ditransmisikan, atau diedarkan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun tanpa izin bertulis terlebih dahulu dari https://medmiy.com. Semua hak yang tidak diberikan secara tegas di sini adalah terpelihara. Setiap penggunaan bahan yang tidak sah yang muncul di laman web ini boleh melanggar undang-undang hak cipta, tanda dagang, dan undang-undang terpakai lain dan boleh mengakibatkan hukuman pidana atau sivil.

Had Tanggungjawab

Selain daripada pernyataan yang jelas dibuat dalam dokumen ini, https://medmiy.com tidak menyediakan sebarang representasi atau jaminan, sama ada nyata atau tersirat, berhubung dengan produk-produk yang ditawarkan di laman web. Dengan pengecualian ‘jaminan pengguna’ sebagaimana yang ditakrifkan oleh undang-undang pengguna Malaysia, https://medmiy.com secara eksplisit menafikan semua jaminan, sama ada nyata atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada kelayakan jualan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, mengenai produk-produk yang tersedia di laman web. Anda mengakui bahawa tanggungjawab tunggal dan maksimum https://medmiy.com yang timbul dari sebarang produk yang dijual di Laman web ini akan terhad kepada harga produk yang dipesan. Di bawah sebarang keadaan, https://medmiy.com, anak syarikatnya, pengarah, pekerja, dan wakil tidak boleh dipertanggungjawabkan atas kerosakan khas, tidak langsung, berakibat, atau denda yang berkaitan dengan jualan produk.

Undang-Undang

Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, peraturan dan penggunaan Perjanjian ini dan klausa-klausanya, bersama dengan penggunaan laman web ini, akan tertakluk kepada undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia. Sebarang tuntutan yang berkaitan dengan laman web, perkhidmatan yang disediakan melaluinya, atau kandungannya akan tertakluk kepada bidang kuasa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

Scroll to Top